Jongeren (vanaf 14), jongvolwassenen, volwassenen en ouderen
kunnen bij ons voor hulp terecht voor de volgende problemen:

 • Angst(sociale angst, faalangst...)
 • Depressie
 • Verwerkingsproblemen (levensfaseproblematiek, verwerkingsproblematiek, rouw)
 • Eetstoornissen
 • Traumatische ervaringenen
 • Verwerking van seksueel, fysiek, emotioneel geweld en verwaarlozing
 • Ontwikkelingsmoeilijkheden (ADHD, ADD, ASS)
 • Identiteitsproblemen
 • Vastzitten in minderwaardigheidsgevoelens
 • Existentiële problemen
 • Persoonlijke levensvragen en keuzes
 • Zingevingsproblemen
 • Terugkerende problemen in contact en relaties met anderen
 • Transgenderproblemen
 • Zich in het algemeen niet goed voelen
 • Vage lichamelijke klachten zonder fysieke oorzaak
 • Persoonlijkheidsproblematiek