DIRK DE BRUYCKER

Dirk is Klinisch Psycholoog (KULeuven) en
Cliëntgericht-Experientiëel Psychotherapeut (KULeuven).

Dirk biedt individuele psychotherapie bij volwassenen, jongvolwassenen en jongeren (vanaf 14j) die kampen met persoonlijke en psychologische problemen (identiteitsproblemen, persoonlijkheidsmoeilijkheden, depressie, angst, burn-out, stressklachten, rouw, lichamelijke klachten, relatieproblemen, zingevingsvragen, existentiële problemen…).
Ook mensen die op zoek zijn naar hulp n.a.v. een ontwikkelingsstoornis (ADHD, ADD, ASS) kunnen bij hem terecht.

Dirk is erkend lid van de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgerichte – Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (lidnummer 2325),
Lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen,
Lid van de Belgische Federatie van Psychologen.

Dirk is erkend psycholoog door de psychologencommissie (erkenningsnummer 621109934).

www.vvcepc.be
www.psychologencommissie.be

CLAUDINE LASUY

Claudine is Klinisch Psychologe (KULeuven) en
Cliëntgericht-Experientiëel-Emotiegericht Psychotherapeute (FMS). Ze is tevens BIG geregistreerd GZ-Psychologe (NL).

Claudine biedt individuele psychotherapie bij volwassenen, jongvolwassenen die kampen met persoonlijke en psychologische problemen (identiteitsproblemen, persoonlijkheidsmoeilijkheden, depressie, angst, burn-out, stressklachten, rouw, lichamelijke klachten, relatieproblemen, zingevingsvragen, existentiële problemen…). 

Claudine is lid van de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgerichte – Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC),
Lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen,
Lid van de Belgische Federatie van Psychologen.

Claudine is erkend psychologe door de psychologencommissie (erkenningsnummer 642112826).

www.vvcepc.be
www.psychologencommissie.be