Emotion Focused Therapy

Emotion Focused Therapy (EFT) is een vorm van cliëntgerichte experiëntiële psychotherapie, geïntegreerd met hedendaagse psychologische kennis, met name de emotietheorieën.

Het basisidee achter EFT is dat emoties een cruciale rol spelen in het psychisch functioneren: zij vormen het fundament van hoe wij onszelf in de wereld beleven. Emoties zijn belangrijk omdat ze ons informatie verschaffen of een bepaalde situatie gunstig of juist nadelig is voor het vervullen van wensen en behoeften.
Emoties zijn dus helpend, maar kunnen problematisch worden door bijvoorbeeld trauma’s of doordat mensen leren emoties te vermijden of controleren.
In EFT leert de cliënt dat emoties juist vertellen wat belangrijk is in een situatie en dat emoties waardevol zijn als gids.

De primaire taak van de therapeut is de cliënt te stimuleren om bij zijn gevoelservaringen stil te staan en de cliënt te helpen om nieuwe gevoelens tot zijn bewustzijn toe te laten. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten, andere betekenisgeving en ander gedrag.
De sleutel tot effectieve verandering is het faciliteren van wat Greenberg c.s. noemen de emotionele intelligentie van de cliënt door het uiten, exploreren, begrijpen en herstructureren van emoties binnen een warme, veilige, empathische en ondersteunende relatie. Kenmerkend zijn hierbij een hoge mate van procesdirectiviteit.